5 giây thành triệu phú - Tập 5

5 giây thành triệu phú - Tập 5

La Thành chào thua trước những bài hát thiếu nhi

https://www.youtube.com/embed/XsvHZ7wI-Ts
5 giây thành triệu phú - Tập 4

5 giây thành triệu phú - Tập 4

Khả Như "hậm hực" vì Quách Ngọc Tuyên quá giỏi

https://www.youtube.com/embed/cepzhKSoQCI
5 giây thành triệu phú - Tập 3

5 giây thành triệu phú - Tập 3

Ngọc Hoa khóc nấc khi thắng trăm triệu

https://www.youtube.com/embed/39cj2-vYAIo
5 giây thành triệu phú - Tập 1

5 giây thành triệu phú - Tập 1

Mở màn vui nhộn cùng Ban Tư vấn hài hước

https://www.youtube.com/embed/lsfdLg-T6bo