Vì thành phố thông minh

Điểm khởi đầu quan trọng nhất cho sự phát triển của một thành phố thông minh, đó chính là nhân lực. Và TP.HCM có thể tự tin bởi một thế hệ trẻ tài năng, tạo nên những sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, dựa trên những nhu cầu thiết thực của cuộc sống.

TFS
Xem thêm