Vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ trong thế giới công nghệ số

Môi trường sống của trẻ em hiện còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khi công nghệ thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của nhân loại. Ở nước ta, hơn 1/3 số người sử dụng Internet là người chưa thành niên và thanh niên.

Trung tâm Tin tức