VeXeRe.com - Cuộc cách mạng trong ngành vận chuyển hành khách

VeXeRe.com được hình thành từ tháng 7/2013, sau gần 6 năm hoạt động, dự án đã chứng minh được tính ứng dụng thiết thực trên thực tế và đạt hiệu quả cao. Dưới đây là câu chuyện của VeXeRe và những người sáng lập nên nền tảng này.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh