Venezuela nhận thêm hàng viện trợ từ Trung Quốc

Theo thông tin về tình hình cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị tại Venezuela, chính phủ nước này vừa thông báo đã tiếp nhận thêm 2 triệu đơn vị thiết bị và vật tư y tế từ Trung Quốc, theo khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật giữa hai nước.

Trung tâm Tin tức