"Vé xe rẻ" - Một ứng dụng vượt qua mọi sự hoài nghi để thành công

"Vé xe rẻ" là một nền tảng kết nối các nhà xe và người mua vé bằng cách đưa tất cả thông tin nhà xe lên hệ thống để hành khách chọn lựa. Tất cả quy trình đã "vào nếp" sau những ngày đầu nhận được đa số là hoài nghi từ mọi người.

Xem thêm
Chiếc xe xanh