Vệ sinh an toàn thực phẩm và khao khát của nhà khởi nghiệp

Làm giàu không phải là đích đến cuối cùng và duy nhất của khởi nghiệp. Năng lượng lớn nhất của quá trình này là mong muốn tạo ra sự thay đổi tích cực dù là nhỏ bé trong người tiêu dùng, đơn cử như trong chuyện vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh