Vận tải hành khách công cộng mới đáp ứng 9,2% nhu cầu

8 tháng đầu năm 2019, khối lượng vận tải hành khách công cộng tại TP.HCM ước đạt 411,7 triệu lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, khối lượng vận tải hành khách công cộng chỉ mới đáp ứng được 9,2% nhu cầu giao thông đô thị.

Trung tâm Tin tức