Văn lớp 9 - Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh - Phương châm hội thoại

Văn lớp 9 - Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh - Phương châm hội thoại

Cùng tìm hiểu về phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong bài 1, môn Văn lớp 9.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.