Văn hóa áo dài ngày Tết Cổ truyền

Dịp Tết Kỷ Hợi này, áo dài được nhiều người ưu tiên lựa chọn cho nhiều hoạt động. Đây là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của quốc phục Việt Nam.

Trung tâm Tin tức