Vận dụng tư tưởng đoàn kết của Bác trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19

Tư tưởng về đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các doanh nghiệp tại thành phố mang tên Bác áp dụng, đạt được hiệu quả kinh doanh ngay cả trong mùa dịch bệnh.

Trung tâm Tin tức