Vấn đề giao thông tại khu cảng Cát Lái

Lưu lượng xe đã vượt quá hai lần so với năng lực giao thông của tuyến đường Lương Định Của này, hạ tầng giao thông khu vực này vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, không có đường chuyên dùng cho xe vận tải lớn.

Trung tâm Tin tức