Vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị cô lập

Tính đến 16 giờ ngày 21/10, với sự tham gia tích cực của các lực lượng chức năng cùng các tổ chức, cá nhân... người dân ở các xã đang bị cô lập của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cơ bản được cung cấp thực phẩm.

Trung tâm Tin tức