Vẫn chưa xác định thời điểm ký hiệp định thương mại Mỹ - Trung (Giai đoạn 1)

Chuyến thăm Brazil của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần sau được cho là cơ hội để Mỹ và Trung Quốc hoán tất một phần thỏa thuận.

Trung tâm Tin tức