Văn bản về việc triển khai thực hiện chỉ thị 19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trung tâm Tin tức