Vai trò của Việt Nam trong việc kết nối tiểu vùng sông Mê Kông

Và một lần nữa, vai trò của Việt Nam lại được đánh giá cao trong Hội nghị quốc tế Logistics về lĩnh vực vận tải thuộc tiểu vùng sông Mê Kông năm 2018 vừa được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Trung tâm Tin tức