Vai trò của cố vấn, huấn luyện trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Khởi nghiệp là quá trình cô đơn và dễ mất phương hướng. Rất nhiều người đã thay đổi cuộc đời khi họ gặp được mentor vào đúng thời điểm. Đoạn video dưới đây là câu chuyện đa góc nhìn của MC Ngọc Quý và một mentor Phan Đình Tuấn Anh.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh