"Vaccine tinh thần" trong mùa dịch

Nuôi dưỡng hy vọng và lạc quan chính là "vaccine tâm hồn" có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân.

Nguồn: Trung tâm Tin tức