Và tôi vẫn hát - Tập 12

Quán quân "Và tôi vẫn hát" đã gọi tên anh Nguyễn Thành Quang với số điểm tuyệt đối: 40 điểm. Đồng thời, hai hạng Nhì cũng đã vinh danh Hà Lan Phương, Đỗ Thành Quang khi đồng số điểm: 38,5 điểm.

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
22:45 - Thứ Ba - HTV7