Ủy ban bầu cử TP.HCM tổ chức phiên họp lần thứ 13

Ủy ban Bầu cử TP.HCM tổ chức phiên họp thứ 13 về báo cáo tiến độ tổ chức và phục vụ công tác bầu cử. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì phiên họp.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm