UP- Không gian làm việc cho tương lai

Không gian làm việc chung - coworking space - hiện nay trở thành một xu hướng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ... phù hợp với giới trẻ trong các ngành công nghệ, đổi mới và sáng tạo.

Trung tâm Tin tức