Ung thư vú có thể được điều trị khỏi hoàn toàn

Với những bệnh nhân ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm đã có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn, tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này tại Việt Nam lên tới 75% sánh ngang với Singapore.

Trung tâm Tin tức