Ung thư không phải dấu chấm hết

Ung thư - căn bệnh mà nhân loại lo sợ thực tế vẫn có cách đối mặt, duy trì sự sống hơn 10 năm kể từ khi mắc bệnh.

Trung tâm Tin tức