Ứng dụng vật liệu cứng từ trường hợp tôm tích

Tôm tích - sinh vật trông giống lai giữa tôm và bọ ngựa - có khả năng sử dụng "nắm tay" giống như chiếc búa để đập nát những đồ ăn có vỏ cứng, tự vệ, bảo vệ lãnh thổ... Vì thế tôm tích trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho các nhà khoa học.

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh