Ứng dụng trí tuệ nhận tạo vào chữa bệnh

Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo như một cơ hội mới trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là cơ hội và thách thức cho ngành y tế VN trong thời gian tới.

Theo Trung tâm tin tức