Ứng dụng phần mềm công nghệ để quản lý trật tự lòng lề đường

Hiện nay, việc lập lại trật tự lòng lề đường tại TP.HCM là nhiệm vụ quan trọng và được tiến hành một cách thường xuyên, quyết liệt. Thời gian qua, các địa phương đã đẩy mạnh công tác này bằng nhiều giải pháp hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Trung tâm Tin tức