Ứng dụng mới chống bạo hành nhân viên y tế

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã đưa vào ứng dụng hệ thống phản ứng khẩn cấp giải quyết sự cố an ninh, trật tự trong bệnh viện có tên gọi Code Grey.

Trung tâm Tin tức