Ứng dụng... lông nhím trong phòng mổ

Lông nhím - có thể làm bạn rất đau - được cấu tạo để khi ấn nó vào mô thì sẽ không có khoảng hở giữa mô và chiếc lông. Và điều này làm các bác sĩ nảy ra ý tưởng rất độc đáo và có thể, sắp tới lông nhím sẽ được các bác sĩ sử dụng trong phòng mổ.

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh