Ứng dụng công nghệ thông tin trong Bảo hiểm xã hội

Bắt đầu từ tháng 7/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, kết nối với hơn 12 ngàn cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Bắt đầu từ tháng 7/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, kết nối với hơn 12 ngàn cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Trung tâm tin tức