Ứng dụng công nghệ phòng chống lũ quét là giải pháp cấp thiết

Tại hội thảo khoa học về giải pháp ứng phó lũ quét sạt lở đất, các chuyên gia quốc tế khẳng định, chi phí cho Ứng dụng công nghệ trong phòng chống lũ quét sạt lở đất có thể là đắt, song vẫn nhỏ hơn những con số thiệt hại.

Trung tâm Tin tức