Ứng dụng công nghệ giải quyết thiếu nước ở Châu Phi

Châu Phi đang phải đối mặt với thách thức lớn về cung cấp nước, nhất là cho khu vực đô thị. Nhằm giải quyết vấn đề này, nhiều quốc gia tại Lục địa Đen đang đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới.

Trung tâm Tin tức