Ứng cử viên Đại biểu HĐND TP.HCM - đơn vị bầu cử số 4

Tối qua, UBND, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam Quận 1 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 4.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm