UNESCO công nhận Hà Nội là thành phố sáng tạo

Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã tiến hành bỏ phiếu công nhận Hà Nội là thành phố sáng tạo cùng với 65 thành phố khác trên thế giới.

Trung tâm Tin tức