UBND TP.HCM hướng dẫn "luồng xanh" cho xe chở hàng hóa, chuyên gia, công nhân

UBND TP.HCM có văn bản hướng dẫn tạo thuận lợi (luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, chuyên gia, công nhân trong thời gian TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Trung tâm tin tức