Uber đã nộp đủ tiền nợ thuế

Lãnh đạo Cục thuế TP.HCM cho biết Uber đã nộp đủ 66 tỷ đồng tiền nợ thuế bị xử phạt hành chính.

Trung tâm Tin tức