UAE đưa vào hoạt động nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Ngày 1/8, Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã đưa vào hoạt động nhà máy Barakah - nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của cộng đồng các nước Ả-rập.

Trung tâm Tin tức