Tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 tại Hàn Quốc cao nhất thế giới

Trong khi nhiều nước Châu Á đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ 2 từ những người hồi hương từ các vùng dịch, Hàn Quốc nổi lên như điểm sáng về nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm Tin tức