Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm

Số người đi tìm việc làm mới tại Tây Ban Nha trong tháng 5 đã giảm gần 10 lần so với trong tháng 3 và tháng 4, thời gian nước này áp dụng lệnh phong tỏa nhằm ngăn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức