Tuyết rơi nhiều bất thường tại Đức

Nhiều vùng của nước Đức đang trải qua đợt tuyết rơi dày bất thường, khiến nhiều địa phương gần như bị cô lập. Nhà chức trách cảnh báo rằng tình hình này có thể kéo dài.

Trung tâm Tin tức