Tuyển sinh đại học 2020: Thận trọng khi thay đổi nguyện vọng

Các thí sinh trên cả nước đã bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh Đại học theo hình thức trực tuyến hoặc dùng phiếu. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ nay đến ngày 25/9, điều chỉnh bằng phiếu tại điểm tiếp nhận hồ sơ đến ngày 27/9.

Trung tâm Tin tức