TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHÒNG THU

Tại HTV, bạn sẽ nhận được tất cả các không gian và hỗ trợ cần thiết để phát triển theo cách riêng của bạn. Điều này có thể dẫn đến các cơ hội nghề nghiệp đa dạng và hấp dẫn. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều nên nhận được mọi cơ hội ngang nhau để vạch ra con đường riêng của mình.