Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tại TP.HCM, 19 gương điển hình được tuyên dương, khen thưởng vì đã học tập, lao động xuất sắc, xứng đáng với danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019.

Trung tâm Tin tức