Tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019

Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019.

Trung tâm Tin tức