Tuyên dương 131 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện

Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM đã tuyên dương 131 "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện". Đây là những cá nhân xuất sắc, không ngừng rèn luyện về đức và tài, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong cải cách hành chính.

Duy Dương