Tường thuật Cúp Truyền Hình ngày 26/4/2019

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Tư - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g35 - Thứ Năm - HTV7
Các chương trình gameshow, truyền hình thực tế về tình yêu