Tường thuật chặng 14 Cúp Truyền Hình ngày 28/4/2019

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7