Tường thuật chặng 12 Cúp Truyền Hình ngày 25/4/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9