Tuổi trẻ với ngày hội non sông

Với đa số sinh viên, năm nay là lần đầu tiên các em được cầm trên tay lá phiếu bầu cử để thực hiện nghĩa vụ cử tri, cũng là quyền lợi công dân của mình. Sau cảm xúc hồi hộp, háo hức, những cử tri trẻ đặt nhiều kỳ vọng vào những đại biểu mà mình bầu chọn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức