Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2019

Tuổi trẻ và sự xông xáo, quyết liệt

Năm 2018, TP.HCM đã tuyên dương 9 gương công dân trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi công dân là một tấm gương lan toả tinh thần bản lĩnh, sống đẹp, cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của thành phố.

Trung tâm Tin tức