Tuổi trẻ TP.HCM xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Nhằm phát huy tinh thần xung kích của Đoàn viên thanh niên, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức triển khai đợt hoạt động cao điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Trung tâm Tin tức